Ülkemizde, muhtelif kanunlar çerçevesinde, Hükümet tarafından işsizliğin azaltılması, kadın, genç ve eğitimlilerin istihdamının arttırılması gibi belirli ekonomik ve sosyal politika amaçlarına ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla işverenlerin çalıştırdıkları işçiler için ödedikleri ücret ve sosyal güvenlik kesintilerinin bir kısmının devlet tarafından ödenerek işletmelerin teşvik edilmesi SGK İstihdam Teşvikleri olarak nitelendirilebilir.