İcat/buluşun üretim kullanım ve satım gibi haklarının yasal olarak buluş sahibine ait olabilmesi için tescilli belge sahibi olunması gerekmektedir. Patent tescili gerçekleştiren kişi veya tüzel kişilikler, Patentini almış olduğunu ürünün ya da sistemin tüm haklarını almış olmaktadır. Patenti tescillenmiş olan ürün veya buluşun patent sahibi tarafından izni olmaksızın kullanımı, tasarrufu bulunması mümkün değildir. Aksi durumların oluşması halinde buluş sahibinin yasal haklarını kullanabileceği unutulmamalıdır.

İcat sahiplerinin, ürün geliştiricilerinin, icatlarını ve ürünlerinin mağdur durumda olmamaları amacıyla Patent haklarının korunması ile ilgili ilk düzenleme 08.06.1995 yılında 4113 sayılı kanuna istinaden Bakanlar Kurulu tarafından 24.06.1995 tarihinde kararlaştırılmış ve 551 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile belirtilmiştir. Ancak bu kanun 10.01.2017 tarihinde daha önce verilen kararların birçoğu da içerisinde kalması kaydı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olarak değiştirilmiştir.