Her ikiside Sivil Toplum Kuruluşudur (STK).

En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda, Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir

Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurular bir kurumdur,

Yani özetle dernek insanlar için kurulur vakıf mal veya hizmet için,

Dernek kurulumu için en az 7 kişinin bir araya gelmesi şartı vardır,

Vakıf kurabilmek için 1 kişi yeterlidir,

Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler,

Vakıfların kurulumunda mal varlığı önemlidir, hizmet edeceği amaca gelir sağlamalıdır,

Dernekte ise maddi olarak böyle bir zorunluluk yoktur,

Derneklerde üyelik vardır, Vakıflarda ise üyelik yoktur, ancak Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.

Dernekler tüzel kişiliğe sahiptir,

Vakıfın anlamı karşılıksız vermektir, yani bağıştır,

Anayasa ve kanunlarla yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulması yasaktır.

Genel kurul,Yönetim kurulu ve Denetim kurulu derneklerin zorunlu organlarıdır.