Şirket alım satımlarında genel olarak iki temel uygulama vardır. Şirketler sadece varlıklarıyla satın alınabileceği gibi, şirket hisselerinin (tüzel kişiliğinin) devri şekliyle de satın alınabilir. Şirketin ne şekilde satın alınacağı, şirketin borç ve vergi yükümlükleri açısından alıcı ve satıcı için bazı farklılıklar yaratacağı için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.