Şirket Kuruluş İşlemleri

Yabancı Ülkelerde Şirket Kuruluşları ve Şubeleşme

İş alanını büyütmek için dünyaya açılma fikri, her girişimcinin kulağına hoş gelir. Yurtdışında şirket kurmak veya şube açmak için uzun süren zahmetli prosedürlerle uğraşmaktan vazgeçenler, hayallerinden de vazgeçmek zorunda kalır. Günümüzde belirli adımları eksiksiz şekilde takip ederek birkaç gün içinde dünyaya açılma fırsatını yakalama şansınız vardır. İşlemler ne kadar kolay olursa olsun asla hafife almadan ciddiyetle yürütmek, istenen belgeleri doğru ve zamanında ulaştırmak işinizi hızlandıracaktır.

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları

Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket kuruluşunda Türk vatandaşlarına verilen haklar ve hisse alımı, yabancı ülke vatandaşları için de aynen geçerli olmaktadır.

Şirket Alım & Satım

Şirket alım satımlarında genel olarak iki temel uygulama vardır. Şirketler sadece varlıklarıyla satın alınabileceği gibi, şirket hisselerinin (tüzel kişiliğinin) devri şekliyle de satın alınabilir. Şirketin ne şekilde satın alınacağı, şirketin borç ve vergi yükümlükleri açısından alıcı ve satıcı için bazı farklılıklar yaratacağı için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Dernek ve Vakıflar

Her ikiside Sivil Toplum Kuruluşudur (STK).

En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda, Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir

Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurular bir kurumdur,

Yani özetle dernek insanlar için kurulur vakıf mal veya hizmet için,

Dernek kurulumu için en az 7 kişinin bir araya gelmesi şartı vardır,

Vakıf kurabilmek için 1 kişi yeterlidir,

Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler,

Vakıfların kurulumunda mal varlığı önemlidir, hizmet edeceği amaca gelir sağlamalıdır,

Dernekte ise maddi olarak böyle bir zorunluluk yoktur,

Derneklerde üyelik vardır, Vakıflarda ise üyelik yoktur, ancak Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.

Dernekler tüzel kişiliğe sahiptir,

Vakıfın anlamı karşılıksız vermektir, yani bağıştır,

Anayasa ve kanunlarla yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulması yasaktır.

Genel kurul,Yönetim kurulu ve Denetim kurulu derneklerin zorunlu organlarıdır.

Sermaye Şirketleri

Girişimciler açısından şirket kurmak son derece önemli, çünkü  şahıs işletmesi çok kurumsal gözükmemektedir, kurumsallık vazgeçilmez bir unsur olmalıdır.

Günümüzde sermaye şirketleri artık tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir. Sahip olacağınız bir limited veya anonim şirketin kurumsallık açısından, müşteri üzerindeki etki ve üçüncü şahıslar da oluşturduğu algının şahıs işletmesine göre çok daha olumlu ve etkili olacağını öngörebiliriz.

Şahıs Şirketleri

Şahıs şirketi en çok kullanılan şirket türüdür. Karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli, şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesi gibi birçok kolaylık sağlar. Şahıs işletmelerinin kuruluşu ve kapanışı son derece basit bir şekilde, kısa sürede yapılabilmesi büyük bir avantajdır.