Teşvik & Destek

SGK Teşvikleri

Ülkemizde, muhtelif kanunlar çerçevesinde, Hükümet tarafından işsizliğin azaltılması, kadın, genç ve eğitimlilerin istihdamının arttırılması gibi belirli ekonomik ve sosyal politika amaçlarına ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla işverenlerin çalıştırdıkları işçiler için ödedikleri ücret ve sosyal güvenlik kesintilerinin bir kısmının devlet tarafından ödenerek işletmelerin teşvik edilmesi SGK İstihdam Teşvikleri olarak nitelendirilebilir.

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

İthalat İzinleri

Sınır ticareti kapsamında ithalat yapma yetkisi veren ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen belgedir. Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf yada tacirler, İthalat Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili ildeki İl Ticaret Odası ve ya İl Ticaret ve Sanayi Odası’ na başvurur.

İhracat Teşvikleri

Üretimini iç piyasa yerine dış piyasalarda satan firmalara sağlanan maddi avantajlardır.