Danışmanlık

Yurtdışı Emeklilik İşlemleri

SGK şöyle der: “Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.”

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlık Hizmeti Devletin Kobilere ve üreticilere verdiği teşvikleri alması için süreçleri takip etmek amacı ile verilen bir hizmettir.

İş Geliştirme ve Teşvik Danışmanlığı, iş modelinizin kavranıp bu iş modeli ve ihtiyaçlarınız çerçevesinde ortaya çıkan iş planınızın ihtiyaçlarını belirleyerek bunların devlet destekleri ile nasıl finanse edileceği bir işler bütünüdür.

İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanları, ihracat yapacak bir firmanın ihracat departmanın olmadığı ya da eksik olduğunu düşündüğü; ürünlerini ulaştırmak istediği hedef kitlenin tespiti, ilgili fuarlarda yer alması, tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sektördeki rakiplerinin ve KDV iade süreçlerinin takibi, lojistik ve gümrükleme hizmetleri gibi konularda firmalara destek sağlamakla görevlidir.

Yönetim Danışmanlığı

Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

Mali / Finansal Danışmanlık

Mali İşler / Finans fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Finansal Danışmanlık ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Denetim

Görüldüğü gibi, bağımsız denetimin  önemini arttıran başlıca sebep güvenilir bilgi sağlama işlevidir. Bağımsız denetimi, önemli kılan unsurlardan bir diğeri ise, yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor  hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici olmasıdır.

Ayrıca; işletme büyüklüğünün artması, işletmelere olan devlet müdahalesinin çoğalması, işletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalması, iş yaşamındaki rekabet ortamının şiddetlenmesi, insan faktörünün önem kazanması gibi hususlarda bağımsız denetimin önemi ile paralellik arz eder.

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

Bordrolama Hizmetleri

Hafsa Global Consulting, İnsan Kaynakları ve bordrolama alanında deneyimli kadrosu ile müşterilerinin bordro outsource ihtiyaçlarına yönelik benzersiz ve yeni nesil çözümler sunar.